TAKEMUSU AIKIDO WEESP

TAW BESTUUR

TAW is een vereniging zonder winstoogmerk. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor alle zaken die met de voortgang van de dojo te maken hebben. Samen met de leraren worden de lessen en seminars verzorgd.

Voorzitter : Marc Knollenburg 

voorzitter@aikidoweesp.nl

Secretaris : Positie vacant 

secretaris@aikidoweesp.nl

Penningmeester : Wilfried Lam 

penningmeester@aikidoweesp.nl

TAW LERAREN

TAW heeft 4 instructeurs: Arjan de Haan (5e dan), Paul Keessen (5e dan), Tomas Nord (5e dan) en Jurriën Veerman (3e dan). Ze zijn alle vier NOC*NSF gecertificeerd instructeur niveau 3. Hoewel de instructeurs verschillende achtergronden hebben zijn ze allemaal lange tijd student geweest van Lewis Bernaldo de Quiros.

IMG_0313.JPG