top of page
morihiro-saito-morihei-ueshiba-iwama-tra

WAT IS AIKIDO?

De kern van Aikido als krijgskunst

Aikido is een Japanse krijgskunst die is ontwikkeld door Morihei Ueshiba (1883-1969). Zij benadrukt harmonie in plaats van strijd in het omgaan met agressie of conflicten. Dit betekent dat in een situatie van fysieke, verbale of emotionele agressie niet een positie van weerstand of strijd wordt gekozen, maar één van integratie met de kracht van de aggressor. Op die manier wordt deze kracht eigen gemaakt zodat je deze kunt leiden en vervolgens de agressieve energie kunt neutraliseren. Aikido is met andere woorden een krijgskunst waarbij het niet gaat om het standaard "winnen of verliezen" en die alternatieven biedt om een conflict te beheersen.

Harmonische oplossingen

Het ideaal van een harmonische oplossing in een conflictsituatie is niet slechts een filosofie. Het gaat erom dat deze werkelijkheid wordt in de opstelling en acties van de Aikido-beoefenaar, ook en met name wanneer deze onder druk moeten worden uitgevoerd. Met behulp van fysieke training en oefening in confronterende situaties leert men geleidelijk aan de gebruikelijke reactie van verdediging, blokkering en worsteling te laten gaan om vervolgens in plaats daarvan de kracht van het open en onbeschermd zijn te ervaren, hoe paradoxaal en onzinnig dat aanvankelijk ook lijkt.

 

Open en vrij voelen

Het open staan biedt een betere uitgangspositie om na te gaan wat de werkelijkheid van een bepaalde situatie is en door het vrij blijven van angstige verdedigingshoudingen is men in staat om met grotere flexibiliteit en vrijheid te reageren. Verstarring of stijfheid is, vergeleken met openheid en flexibiliteit, geen functionele strategie van conflictbeheersing en draagt niet bij aan weerbaarheid.

In Aikido worden geest en lichaam als onlosmakelijke aspecten van het geheel beschouwd. Vrees manifesteert zich in lichamen als stijfheid en verlies van evenwicht en daardoor van vrijheid om te bewegen. De ervaring van weerstand en strijd in de beoefening van Aikido toont waar blokkades zitten. Door daaraan te werken kan men zich meer open en vrij gaan voelen.

Takemusu Aikido

De stijl, of de lijn van Aikido, die in deze school wordt onderwezen staat bekend als Takemusu Aikido en is een traditionele vorm van Aikido die van O Sensei aan wijlen Morihiro Saito Sensei (1928 -2002) werd doorgegeven. Hij was meer dan 23 jaar een persoonlijke discipel van O Sensei en nam zijn dojo in Iwama, Japan, na zijn dood over. Saito Sensei beschouwde het als zijn plicht om de originele technieken van O Sensei in een zo zuiver mogelijke vorm te behouden en door te geven. 

Takemusu Aikido onderscheidt zich door drie kenmerken:

  1. Nadruk op het oefenen van de grondbeginselen en een duidelijk onderscheid tussen basis en geavanceerdere niveaus van praktijk en techniek;

  2. De integratie van het oefenen met de lege hand en met wapens (houten zwaard, stok en mes);

  3. Aikido als krijgskunst (Budo).

Aikido is neither simply an exercise, a sport, a combat form, nor purely physical education. But it is in some sense all of these things, though it aspires to higher ideals. It can be thought of as body and mind unified harmoniously in a system of mechanics based on force applied along lines of continuity. This is the concept of natural rhythm, a free flow of personal expression that offers no conflict with nature. This expression is infinitely varied, and for this reason its techniques are unlimited. Its physical techniques include throwing and grappling, the latter largely confined to joint-locking techniques. In its original jujutsu form, consideration was given to atemi and resuscitation, but nowadays, these factors are not stressed.

Donn Draeger, 1969   

donn dreager 4.jpg
aikido: Inner_about
bottom of page